HOME - ABSTRACT

SOCIALNETWORK
STREAMINGMUSIC
Prejsť na obsah

HOME

17.05.2024

ABSTRACT - Koncerty

16.08.2023

ABSTRACT - Koncerty


     
06.06.2023

ABSTRACT - Zmena na poste sólového gitaristu.

 
Musíme oznámiť, že po ôsmich rokoch pôsobenia v kapele sa náš sólový gitarista Matej Húšťava rozhodol odísť z kapely a prijal ponuku na post gitaristu v kapele Solipsism. Rozchod prebehol v úplne pohodovej a priateľskej atmosfére. Matej mám ozrejmil svoje veci ako aj jeho cieľ posunúť sa ďalej. Plne chápeme jeho rozhodnutie a prajeme mu v novom pôsobisku veľmi veľa úspechov. Zároveň sa mu chceme ako kapela veľmi poďakovať za jeho prínos pre kapelu, ktorej ako bolo spomenuté, venoval dlhých 8 rokov. Naďalej ostávame skvelými priateľmi. Zároveň oznamujeme aj príchod nového sólového gitaristu, ktorý nahradí uvoľnený post po Matejovi. Je ním Miro Valocký, ktorého môžete poznať z pôsobenia v kapelách ako Anstratus, Pyopoesy alebo Gágor. S Mirom kapela absolvuje už pripravované koncerty a tak isto dokončuje práce na novom albume. Zdroj : PETER LENGSFELD ( ABSTRACT)

ABSTRACT – A change of solo guitarist.

 
We have to annouce that after 8 years of activity in the band our solo guitarist Matej Húšťava has decided to leave our band and accepted the offer for guitarist in band called Solipsism. Break-up has been in calm and friendly atmosphere. Matej has told us about his thoughts and also about his aim to move on. We fully understand his decision and we wish him many achievements on his new post. At the same time we are very thankful for his contribution to our band during those 8 years. We are going to remain good friends. Our new solo guitarist is going to be Miro Valocký, who you may know from bands as Anstratus, Pyopoesy or Gágor. The band will play upcoming concerts with Miro and also is finishing work on the new album. Source: Peter Lengsfeld (ABSTRACT)


16.05.2023
PURE ANIMA-L FEST16.05.2023
ABSTRACT TOUR 202324.02.2023
OUR FIRST CONCERT THIS YEAR WILL BE IN OUR HOMETOWN WITH TWO LEGENDARY BANDS HEMATIT AND DEREŠ


29.10.2022
Bloody Katharin's Night


15.03.2022
Finally after covid break we can play concerts again.  Our upcoming concerts. See you there!!!
Konečne môžeme opäť hrať po kovidovej pauze. Naše najbližšie koncerty. Vidíme sa tam!!!

 
 
14.05.2021


08.02.2020
Again in our hometown with legendary Czech band TITANIC and our friends LUNATIC GODS!!!
Opäť na domácej pôde s legendárnimi TITANIC a našimi kamarátmi LUNATIC GODS!!!

11.01.2020
Our first concert this year!!!
Náš prvý koncert v tomto roku!!!
21.12.2019
CD LIGHTHEORY special edition with patch and magnet + T shirt's available!!!
Špeciálna edícia CD LIGHTHEORY s nášivkou a magnetkou + tričká už dostupné!!!

23.11.2019

ABSTRACT again in BUDAPEST!!!
ABSTRACT opäť v Budapešti!!!

23.11.2019

ABSTRACT confirmed at Symbolic festival 2020 (TOPOLNÁ near Uherské Hradiště). ABSTRACT potvrdený na Symbolic festival 2020 (TOPOLNÁ blízko Uherského Hradiště).

05.07.2019


02.03.2019

OUR UPCOMING CONCERTS / NAŠE NAJBLIŽŠIE KONCERTY
   

30.08.2018

RZJBLM DNU FEST
At the end of September we will play in Liptovský Mikuláš (SK) at ROZJEBALO MA DNU fest!!! We're looking forward.
Koncom septembra budeme hrať v Liptovskom Mikuláši na festivale ROZJEBALO MA DNU fest. Tešíme sa na vás.

02.01.2018
OUR UPCOMING CONCERTS / NAŠE NAJBLIŽŠIE KONCERTY

20.07.2017

ABSTRACT STORE NEW ALBUM "REMEMBRANCE"
Reedition of our first demo tapes from '96 and '98 released on CD called Remembrance.
Available, together with t-shirts and zip-up hoodies.

Reedícia našich prvých demo nahrávok z roku 1996 and 1998 vydaná na CD nazvanom Remembrance.
K dispozícii, spolu s tričkami a mikinami.

06.07.2017

NEW ALBUM "REMEMBRANCE" COMMING SOON
Reedition of our first demo tapes from '96 and '98 will be released on CD called Remembrance.
It will be available from 20th of July, together with t-shirts and zip-up hoodies.

Reedícia našich prvých demo nahrávok z roku 1996 and 1998 bude vydaná na CD nazvanom Remembrance.
Bude dostupné od 20 júla, spolu s tričkami a mikinami.

07.02.2017

MAY ROMANIA RESURRECTION TOUR

13.09.2016
ŽIŽKUV VRAŽDÍCI PALCÁT
24.09. Tábor (Milenium Club) / Czech / Žižkuv vraždicí palcát fest
ABSTRACT, HYPNOS, F.O.B., TROLLECH, DARKFALL, MATER MONSTIFERA, ATTACK OF RAGE, YTIVARG

12.07.2016

AUGUST CONCERT
In august ABSTRACT at FOLK METAL - 27.08.2016 - Tišinov / Czech /

AUGUSTOVÝ KONCERT
V auguste ABSTRACT na FOLK METAL - 27.08.2016 - Tišinov / Czech /

08.05.2016

SEPTEMBER BALKAN TOUR 2016

MYSTERIOUS ECLIPSE

09.09. Subotica (Clash Club) / Serbia /
10.09. Požarevac (KB Club) / Serbia /
11.09. Kragujevac (Dom Omladine) / Serbia /
16.09. Pale (Undergrounder - Artman Club) / Bosnia i Herzegovia / - Event
17.09. Sarajevo (AG Club) / Bosnia i Herzegovia /

18.09. Tuzla (Galeria Bunt Club) / Bosnia i Herzegovia /


OCTOBER

Abstract in october like support band of NEGURA BUNGET and canadian OSSIFIC


OKTOBER
Abstract v októbri ako predkapela NEGURA BUNGET a kanadských OSSIFIC

06.08.2015
ABSTRACT AGAIN IN BELARUS
NOW AT METAL CROWD FESTIVAL!!!

ABSTRACT ZNOVU V BIELORUSKU
TENTORAZ NA METAL CROWD FESTIVALE!!!

13.05.2015
ABSTRACT AT URPINFESTABSTRACT at URPíNFEST in Banska Bystrica (Slovakia) with Melechesh, Aborym, Sear Bliss atc.

ABSTRACT NA URPÍNFESTE
ABSTRACT na URPíNFESTE v Banskej Bystrici spolu z Melechesh, Aborym, Sear Bliss atď.

10.03.2015
THE ARRIVAL OF NEW GUITARIST
In a quick time, these instrumental waters welcomed a new face. It's a guitarist Matej Húšťava (ex-PROSCRIBED), who seems to fit in line-up perfectly. ABSTRACT will play their very next gig on April 2nd in Bratislava - U Očka, (supporting Negură Bunget), probably already with Maťo.


PRÍHOD NOVÉHO GITARISTU
Inštrumentálne vody tak v rýchlom čase posilnila nová tvár. Je ňou gitarista Matej Húšťava (ex-PROSCRIBED), ktorý do zostavy, zdá sa, výborne zapadol. ABSTRACT odohrajú svoj najbližší koncert 2. apríla v Bratislave - U Očka, (v úlohe predkapely Negură Bunget), a to pravdepodobne už s Maťom.

10.03.2015
NEW VIDEO CLIP
Moreover, at the end of March, the band prepares new official music video for the song "Silhouettes". It is already known that Maťo "Kovis" Kováč will be a director and the clip will be based "on serious themes".

NOVÝ VIDEO KLIP
Okrem toho, kapela na koniec marca pripravuje nový videoklip ku skladbe "Silhouettes". Už teraz je známe, že režisérom bude Maťo "Kovis" Kováč a klip bude "na vážnu tematiku".

30.10.2015

ABSTRACT - 20 years on stage!!!
20.-21.11.2015 ROCK CLUB TARTAROS
Piatok 20.11.2015 - ABSTRACT, DEMENTOR, GAZDASGRIND, MIDNIGHT SCREAM, DEAD GARDEN
Sobota 21.11.2015 - ABSTRACT, HECATE, RETURN TO INNOCENCE, SINNERS MOON, RECONCERN


ABSTRACT - 20 rokov na scéne!!!
20.-21.11.2015 ROCK CLUB TARTAROS
Piatok 20.11.2015 - ABSTRACT, DEMENTOR, GAZDASGRIND, MIDNIGHT SCREAM, DEAD GARDEN
Sobota 21.11.2015 - ABSTRACT, HECATE, RETURN TO INNOCENCE, SINNERS MOON, RECONCERN

15.09.2015

Fluorescent tube part 1.
Next video.
Fluorescent tube part 1.
Ďalši videoklip.

06.08.2015
ABSTRACT - Silhouttes
Abstract new video - Instrumental metal ishere!

ABSTRACT -
Silhouttes
Nový
videoklip Abstract - Instrumental metal je tu!

28.04.2014

NEW ALBUM
New almum Abstract "LIGHTHEORY" out 06.08.2014 Under Wings of Magazine Pařát.

NOVÝ ALBUM
Nový album Abstract pod krídlami Magazínu Paŕát, vychádza 06.08.2014 a ponesie názov "LIGHTHEORY"

10.03.2015
GUITARIST LEAVE THE BAND
"After nearly 20 years of existence, one of our founding members, lead guitarist Palo Gáblik, left ABSTRACT. The main reason is time, respectively Palo apparently lost inspiration and motivation. We're very sad, but we'll still remain friends," said frontman, leader and rhythm guitarist, Peter "Lego" Lengsfeld, who continues after this sudden departure in his own way - by committing a refund.

ODCHOD GITARISTU
"ABSTRACT po bezmála 20 rokoch existencie opúšta jeden zo zakladajúcich členov, lead gitarista Palo Gáblik. Dôvody sú jednak časové, resp. Palo zrejme stratil inšpiráciu i motiváciu. Mrzí nás to, naďalej však zostávame kamaráti," prehlásil frontman, líder a doprovodný gitarista kapely, Peter "Lego" Lengsfeld, ktorý sa s týmto náhlym odchodom vyrovnal po svojom - angažovaním náhrady.

Návrat na obsah